ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
138
เดือนที่แล้ว
1,095
ปีนี้
23,966
ปีที่แล้ว
37,705
ทั้งหมด
67,619
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7
-:- การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์  
-:- การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนโคกขมิ้นเกมส์  
-:- รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น  
-:- เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น 
-:- เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-:- โครงการ จัดทำประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อภารยกฐานะจาก อบต. เป็น ทต. 
-:- วันที่รำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
-:- กำหนดการออกพื้นที่ให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงของตัวเองและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใส ของ อบต.โคกขมิ้น 
-:- ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและคนพิการ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต้านภัยแล้ง
กิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านตาพระ ทะเมนชัย - บ้านพลับ
จัดทำ สนามฟุตซอล ในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
อบรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
-:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็น รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ 
-:- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ชนิด ๖ ล้อ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านลำเดง หมู่ 7 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านโคกบัว หมู่ 10 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
-:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 
-:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนาคม 
-:-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ธันวาคม 
-:- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.5) 
-:- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.1) 
-:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร