ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
3,050
ปีนี้
28,263
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
133,505
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
ลำดับรายการวันที่
1แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน5 มิ.ย. 2563
2ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบลประจำปี 25635 มิ.ย. 2563
3ประกาศหลักเกณการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริารส่วนตำบล5 มิ.ย. 2563
4หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการ5 มิ.ย. 2563
5ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน5 มิ.ย. 2563
6ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง5 มิ.ย. 2563
7ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย5 มิ.ย. 2563
8รายงานผลการบริหารงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625 มิ.ย. 2563
9รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้ปี 25625 มิ.ย. 2563
10แผนพัฒนาบุคลากร5 พ.ย. 2561
11แผนกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓30 ต.ค. 2561
12ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ30 ต.ค. 2561
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑30 ต.ค. 2561
14กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป30 ต.ค. 2561
15มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.256030 ต.ค. 2561
16หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓30 ต.ค. 2561
17สรุปผลการบริหารและการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล27 มิ.ย. 2561

1