ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
3,050
ปีนี้
28,263
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
133,505
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑8 พ.ค. 2566
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒21 ก.พ. 2566
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑17 ก.พ. 2566
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑30 ธ.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑26 ธ.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒20 ต.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑6 ต.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑19 ก.ย. 2565
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒22 ส.ค. 2565
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑15 ส.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒20 ก.ค. 2565
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑11 ก.ค. 2565
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒30 พ.ค. 2565
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒30 พ.ค. 2565
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑19 พ.ค. 2565
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 28 มี.ค. 2565
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑28 ก.พ. 2565
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12 มิ.ย. 2563
19รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17 ก.พ. 2563
20บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 29 พ.ย. 2562

1 2   >>  >|