ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
256
เดือนที่แล้ว
2,135
ปีนี้
2,391
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
107,633
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
ลำดับรายการวันที่
1ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕30 พ.ย. 2564
2ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง17 ก.ย. 2564
3ประกาศ บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๑)29 ม.ค. 2564
4ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔26 ม.ค. 2564
5ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓5 ม.ค. 2564
6ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔30 พ.ย. 2563
7ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒19 พ.ย. 2563
8เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 พ.ค. 2562
9เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วม14 พ.ค. 2562
10เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต14 พ.ค. 2562
11เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิบบน14 พ.ค. 2562
12เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14 พ.ค. 2562
13เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 พ.ค. 2562
14เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี14 พ.ค. 2562

1