ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
227
เดือนที่แล้ว
2,360
ปีนี้
11,056
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
116,298
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒ )12 เม.ย. 2566
2รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกขมิ้น16 มี.ค. 2566
3รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 24 ก.พ. 2565
4รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
5รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
6รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 มิ.ย. 2564
7รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 มี.ค. 2564
8รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เดือน ม.ค.64-มี.ค.64)30 ธ.ค. 2563
9รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือน ต.ค.63-ธ.ค.63)29 ก.ย. 2563
10รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 21 ก.พ. 2563
11แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 2 27 ธ.ค. 2562
12รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ต.ค. 2562
13สำเนารายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ต.ค. 2562
14แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาศที่ 1 1 ต.ค. 2562
15รายงานการเงินประจำปี 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน28 มี.ค. 2562
16รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ต.ค. 2561
17สำเนารายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2561

1