ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
256
เดือนที่แล้ว
2,135
ปีนี้
2,391
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
107,633
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
ลำดับรายการวันที่
1การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ท.จ. บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 256419 ต.ค. 2565
2การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น19 ต.ค. 2565
3การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 256219 ต.ค. 2565
4การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)19 ต.ค. 2565
5หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น19 ต.ค. 2565
6หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256319 ต.ค. 2565
7หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 255819 ต.ค. 2565
8หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น19 ต.ค. 2565
9หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทศทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5)19 ต.ค. 2565
10การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น18 ต.ค. 2565
11การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)18 ต.ค. 2565
12การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)18 ต.ค. 2565
13การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)18 ต.ค. 2565
14ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
15ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.25651 ต.ค. 2564
16ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
17ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
18ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ-25651 ต.ค. 2564
19หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร1 ต.ค. 2564
20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ.25642 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|