ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
227
เดือนที่แล้ว
2,360
ปีนี้
11,056
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
116,298
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
2ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
3หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรม เทศบาลตำบลโคกขมิ้น3 ต.ค. 2565
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖3 ต.ค. 2565
5ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖3 ต.ค. 2565
6ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖3 ต.ค. 2565
7ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖3 ต.ค. 2565
8การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น30 ก.ย. 2565
9การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)30 ก.ย. 2565
10การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)30 ก.ย. 2565
11การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)30 ก.ย. 2565
12การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ท.จ. บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 256430 ก.ย. 2565
13การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น30 ก.ย. 2565
14การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2565
15การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)30 ก.ย. 2565
16หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น30 ก.ย. 2565
17หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256330 ก.ย. 2565
18หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 255830 ก.ย. 2565
19หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น30 ก.ย. 2565
20หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทศทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5)30 ก.ย. 2565

1 2   >>  >|