ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
227
เดือนที่แล้ว
2,360
ปีนี้
11,056
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
116,298
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
1
กิจกรรมออกรณรงค์วันงดบุหรี่โลก ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ร่วมกับ สสส.เทศบาลตำบลโคกขมิ้น , โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ออกรณรงค์เดินเคาะประตู เชิญชวนประชาชนตำบลโคกขมิ้น ให้ประชาชนตำบลโคกขมิ้น งดสูบบุหรี่ หยุด งดสูบบุหรี่ อย่าปลอยให้บุหรี่เผาปอด 

31 พฤษภาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล เมืองแปะเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกชมิ้น ร่วมพิธีเปิดงานกีฬา การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล เมืองแปะเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 55 แห่ง กีฬาแห่งมิตรภาพ และสามัคคี

26 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า่ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  กองศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น รายละเอียด ตามประกาศรับสมัคร

18 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลโคกขมิ้นออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกขมิ้น(ศล.ปชต.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกขมิ้น ออกรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลโคกขมิ้น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนตำบลโคกขมิ้น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น เป็นสถานที่จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สส.ประจำปี พ.ศ.2566 โดยอบรมจำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 มีตำบลโคกขมิ้น 15 หมู่บ้าน  ตำบลป่าชัน 10 หมู่ อ.พลับพลาชัย และตำบลสูงเนิน อ.กระสัง รวมทั้งสิ้น 44 หมู่บ้าน เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

08 พฤษภาคม 2566

โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกแห่งชีวิต ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น ร่วมกัน กองทุน กปท. รพ.สต., อสม.จัดทำโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกแห่งชีวิต และร่วม รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ วัดบ้านลำเดง หมู่ 7 ต.โคกขมิ้น จ.บุรีรัมย์ 

26 เมษายน 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลโคกขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมาย กองส่งเสริมการเกษตร ผอ.นัทชัย  ปุยะติ  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลโคกขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2566 ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว ในหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่ ตำบลโคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 

24 เมษายน 2566

โครงการงานสืบสานประเพณี วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

14 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น จัดโครงการงานสืบสานประเพณี วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ กิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดก่อเจดีย์ทราย มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่แบบอย่างที่ดี และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 

14 เมษายน 2566

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พลับพลาชัย เนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาอำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมจัดบูธแสดงสินค้า จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจัดขบวนแห่ตามวิถีพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ 

13 เมษายน 2566

กิจกรรมรดน้ำขอพรเน่ื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร

11 เมษายน 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรี มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตำบลโคกขมิ้น ขับขี่ปลอดภัย เดินทางโดยสวัสดิภาพ

11 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดประตูสู่โคกขมิ้น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม เปิดประตูสู่โคกขมิ้น ในวันที่ 14 เมษายน 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณ อุทยานน้ำห้วยตะแบก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านศรีสมบุรณ์ ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรม การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลภัณฑ์ทางการเกษตร และการประกวดก่อเจดีย์ทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน กิจกรรมมอบเกีตรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และกิจกรรมรดน้ำขอพรผุ้สูงอายุ  

10 เมษายน 2566

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและแห่งวันครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ร่วมกิจกรรม โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น พร้อม ว่าที่ตรี วินัย เกียรติกำจร ปลัดเทศบาลตำบลโคกขมิ้น กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร ชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดบูธ แสดงสิ้นค้า OTOP กิจกรรมนวดฝ่าเท้า และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ภายในงานวันครอบครัวแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดบุรีรมย์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณตลาดเซราะกราว ถนนคนเดิน เมืองบุรีรัมย์ และแสดงความยินดีกับ นางเกศรา เทียนรุ่งศรี ได้รับเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ในสังคม 

08 เมษายน 2566

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ (ภ.ด.ส.๑),เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th
29 มีนาคม 2566

การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ลงคะแนนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้า,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9เมษายน2566 ผ่านแอปพลิเคชัน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

23 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)