ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,094
ปีนี้
1,992
ปีที่แล้ว
24,651
ทั้งหมด
70,296
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49


เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 และบ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ 14. ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับ​​ ​คณะครู​ นักเรียน​โรงเรียนบ้านโคกขมิ้ เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 และบ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ 14. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

17 ธันวาคม 2563

นายอำเภอพลับพลาชัย ให้เกียรติร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านลำเดง และหมู่ 2 บ้านตาแก ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

17 ธันวาคม 2563. นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอพลับพลาชัย ให้เกียรติร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านลำเดง และหมู่ 2 บ้านตาแก ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยการบูรณาการร่วมของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น กศน.อำเภอพลับพลาชัย และคณะครูโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านตาแก

17 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับ​กศน.อำเภอพลับพลาชัย​ และ​คณะครู​นักเรียน​โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

16 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับ​กศน.อำเภอพลับพลาชัย​ และ​คณะครู​นักเรียน​โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านโคกเพชร ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

16 ธันวาคม 2563

zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th
 
#เทศบาลตำบลโคกขมิ้น
ขอร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
09 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต้านภัยแล้ง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอพลับพลาชัย ร่วมกับนายมานพ. จูประโคน นายกอบต.โคกขมิ้น และจิตอาสาภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต้านภัยแล้ง การประสานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน กับโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ 14 ต. โคกขมิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

28 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านตาพระ ทะเมนชัย - บ้านพลับ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ. จูประโคน นายก อบตโคกขมิ้น ร่วมกับนายพีรพล. แป้นประโคน กำนันตำบลโคกขมิ้น นายบรรจบ สมนึกตน ผู้ใหญ่บ้าน ม.ที่ 13 และราษฎรจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day ตำบลโคกขมิ้น ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านตาพระ ทะเมนชัย - บ้านพลับ เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา

20 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำ สนามฟุตซอล ในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ จูประโคน นายก อบต .โคกขมิ้น ดำเนินการ จัดทำ สนามฟุตซอล ในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ(โดมอเนกประสงค์) เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลโคกขมิ้น ได้ใช้ในการเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสมัครสมานสามัคคี และได้มีกลุ่มจิตอาสาเยาวชนมาช่วย ในการทำสนามในครั้งนี้ด้วย

17 กุมภาพันธ์ 2563

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ จูประโคน นายก อบต โคกขมิ้น พร้อมด้วยนายวีรชัย ทูลประโคน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.โคกขมิ้น และคณะ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยกระบวนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผวจ.บุรีรัมย์.เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

15 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกขมิ้น (สัจจะวันละ 1 บาท) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(โดมอเนกประสงค์) อบต.โคกขมิ้น

14 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ. จูประโคน นายก อบต. โคกขมิ้น ประธานจัดโครงการ อบรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์) ณ บ้านเขว้า ม.4 ต.โคกขมิ้น อ. พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

12 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการสืบสานบุญเข้าจี่ประเพณีเดือน 3 เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอพลับพลาชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบสานบุญเข้าจี่ประเพณีเดือน 3 เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น กับกิจกรรม “กิ๋นข้าวแลงนำกัน” ณ บ้านศรีสมบูรณ์ ม. 6 ต. โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย

07 กุมภาพันธ์ 2563

ปฎิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกขมิ้น ออกปฎิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ รายนายเหลือง เชิดนาม อายุ 64. ปี บ้านเลขที่108. ม. 7 บ้านลำเดง กระดูกข้อเท้าหักเหตุเกิดจากเครื่องตัดหญ้าเหวี่ยงมาโดนเหตุเกิดที่ ม.7. เวลาประมาณ 12.00 น.
กู้ชีพโคกขมิ้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่ง รพ.พลับพลาชัยต่อไป

 
31 มกราคม 2563

โครงการสืบสานประงานบุญข้าวจี่เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น จะจัดโครงการสืบสานประงานบุญข้าวจี่เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น วัน​ศุกร์​ ที่​ 7​ กุมภาพันธ์​ 2563 ณ​ บ้านศรีสมบูรณ์​ ต.โคกขมิ้น​ อ.พลับพลาชัย​ จ.บุรีรัมโดยมี ได้จัดกิจกรรม พิธีทำขวัญข้าว ในเวลา ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในเวลา 16.00 น. และเวลา 18.00 น. จัดกิจกรรม "กิ๋นข้าวแลงนำกัน" โตกละ​ 500​ บาท​ (5คน)
หากท่านใดมีความประสงจะร่วมกิจกรรมในภาคเย็น สามารถ สั่งจองโตกล่วงหน้าได้เลยจ้า ที่กองการศึกษา อบต.โคกขมิ้น

31 มกราคม 2563

ออกตรวจ แนะนำ ร้านค้า ร้านชำ ร้านอาหาร ในเขตตำบลโคกขมิ้น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์/สาธารณสุข ต.โคกขมิ้น/ทีมหมอครอบครัว/ต้นกล้าจิตอาสา/กลุ่มคนพิการดอกแก้วกัลยา /ออกตรวจ แนะนำ ร้านค้า ร้านชำ ร้านอาหาร ในเขตตำบลโคกขมิ้น (เสาร์ 25 มกราคม2562)

25 มกราคม 2563

ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รถจักยานยนต์ตกถนน ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกขมิ้น ออกปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รถจักยานยนต์ตกถนน ก่อนถึงสะพานโคกขมิ้น พบว่าแผลฉีกขาดที่นิ้วมือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ชื่อ นายไกรศร เรียกประโคน 127ม.7ต.สะเดา
นำส่งโรงบาลพลับพลาชัย ส่งโรงบาลบุรีรัมย์ต่อครับ

19 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (141 รายการ)