ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,537
เดือนที่แล้ว
1,824
ปีนี้
8,759
ปีที่แล้ว
15,044
ทั้งหมด
92,107
ไอพี ของคุณ
3.236.97.59
ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 พ.ค. 2562
2เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วม14 พ.ค. 2562
3เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต14 พ.ค. 2562
4เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิบบน14 พ.ค. 2562
5เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14 พ.ค. 2562
6เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 พ.ค. 2562
7เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี14 พ.ค. 2562

1